TrustPort eSign 2.0.0.309

Program umożliwia szyfrowanie oraz deszyfrowywanie załączników poczty elektronicznej, a także elektroniczne podpisywanie dokumentów. Zastosowanie asymetrycznych algorytmów szyfrujących gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a funkcje podpisu elektronicznego umożliwiają jednoznaczną identyfikację autora dokumentu. Użytkownik ma również możliwość uruchomienia usługi LDAP polegającej na udostępnianiu innym osobom wszystkich certyfikatów (kluczy publicznych) przechowywanych w katalogach na dysku lokalnym.

Wersja testowa posiada pełne możliwości i działa przez 60 dni.