TSMobiles MIDP 2.0 2.3.11

TSMobiles działa jako klient RDP (Windows Remote Desktop Protocol), dzięki czemu możesz kontrolować dowolny komputer z systemem Windows, na którym uruchomiona została usługa dostępu zdalnego.