TunnelSC 1.0.4

Program służy do emulacji niektórych usług TCP na Twoim komputerze z odległego serwera w Internecie. Używa zewnętrznego serwera tserver.sysdevsoftware.com do tunelowania ruchu przed zaporą ogniową. Użytkownik powinien mieć jedynie dostęp do portu 443 (HTTPS).

Aplikacja obsługuje zarówno proxy HTTP oraz połączenia bezpośrednie.