Turbo Transfer Monitor 1.0

Program dostarczający dokładny opis danych, które płyną przez połączenie sieciowe Twojego komputera w określonym momencie. Odczytywanie informacji przedstawiane jest w formie liczbowej i graficznej w czasie rzeczywistym. Turbo Transfer Monitor zawiera obszerne udogodnienia, w tym elastyczny system zdarzeń. Aplikacja pracuje z praktycznie wszystkimi typami połączeń sieciowych: modemami, DSL, łączami kablowymi, LAN, czy połączeniami satelitarnymi.