TWTechnol Biblioteka MegaCAD - elementy złączne, hutnicze i rysunkowe pl

Interaktywna nakładka bibliotek elementów złącznych, rysunkowych oraz profili hutniczych wg Polskich Norm jest aplikacją pracującą w środowisku MegaCAD. Pozwala na efektywne i intuicyjne dołączanie do rysunków elementów złącznych: śrub, nakrętek, podkładek; profili hutniczych: kątowników, ceowników; elementów rysunkowych: znaków chropowatości.

Zaletą nakładki jest fakt, iż nie jest to biblioteka w postaci katalogu makr. Dołączane elementy wybierane są z interaktywnych formularzy zawierających intuicyjne listy i przyciski do rysowania odpowiednich rzutów elementów znormalizowanych. Makra elementów tworzone są w "locie"; na podstawie danych numerycznych. Istnieje możliwość obrotu, zmiany punktu odniesienia, odbicia, a także zmiany parametrów linii wstawianego elementu. Każdy z elementów po wstawieniu automatycznie opisywany jest w bazie rysunku.