Umowy XL 5.59

Program do obsługi prac związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem różnego rodzaju umów (zlecenia, o dzieło, agencyjnych itd.) oraz wszelkich rozliczeń z deklaracji PIT-8A i PIT-8B.

Apikacja rejestruje dane zleceniobiorców, umów, przygotowuje i drukuje umowy, rachunki i inne niezbędne zestawienia, oraz oblicza i drukuje Deklaracje PIT8A i PIT-8B zgodnie z ich aktualnymi wzorami.