Uniwersalny Plan Zajęć 2.0

Uniwersalny Plan Zajęć to aplikacja dla tworzenia dowolnych tygodniowych grafików. Możliwości:

- Wizualny edytor pozwalający na wgląd w zapisane informacje.

- Przesuwanie rekordów myszą („drag and drop”)

- Definiowanie przedziałów czasowych i tematów: klasa, przedmiot, grupa, miejsce.

- Wydruk planu zajęć wypełnionego i/lub pustego (dla późniejszego wypełnienia ręcznie).