Unreal Tournament 2004 Patch v. 3208

Pierwsza oficjalna łata do gry Unreal Tournament 2004 aktualizująca grę do wersji v3208. Patch wprowadza szereg usprawnień i poprawia wykryte w grze błędy.