Unreal Tournament 2004 Patch v. 3339

Kolejna łata do gry Unreal Tournament 2004 aktualizująca grę do wersji v3339. Patch wprowadza szereg usprawnień i poprawia wykryte w grze błędy.