Unreal Tournament Patch 413

Kolejna poprawka usuwa m.in. problemy występujące przy kartach opartych na chipie GeForce, usprawniono również obsługę trybu D3D.