Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie 1.5.0 pl

Oprogramowanie pozwalające kontrolować stan techniczny urządzeń produkcyjnych w każdym przedsiębiorstwie umożliwia m.in.:

- bieżące prowadzenie ewidencji maszyn i urządzeń w firmie;

- sprawne przygotowanie dokumentacji, min: protokołu z odbioru technicznego,

deklaracji zgodności;

- ocenę stanu technicznego posiadanych urządzeń produkcyjnych;

- prowadzenie historii napraw i remontów maszyn w przedsiębiorstwie;

- kontrolowanie terminów i opracowywanie planów przeglądów każdego urządzenia.