VCDEasy polski interfejs

Polskie tłumaczenie interfejsu graficznego programu VCDEasy. Plik z tłumaczeniem należy umieścić w katalogu instalacyjnym programu.