Victoria Project Manager 1.0.7 pl

Narzędzie do kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (w ramach PO KL). Nasze doświadczenie i praktyka związana z projektami EFS pozwoliły stworzyć kompleksowe środowisko pracy, które pomoże Państwu w całym procesie pracy z projektem od koncepcji, poprzez realizację aż po ostateczne rozliczenie.

Victoria PM pomoże Państwu między innymi w:

- określaniu celów projektu

- dzięki zaimplementowanej matrycy logicznej - spójnego projektu,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- tworzeniu i nadzorowaniu harmonogramów,

- budżetowaniu,

- zarządzaniu ryzykiem,

- definiowaniu rezultatów projektu,

- zarządzaniu finansami,

- zarządzaniu dokumentacją

Umożliwi również:

- eksport do formularza wniosku o dofinansowanie,

- generowanie danych do wniosków płatniczych.

Wersja 30-dniowa.