VideoTeka 1.1

Prosty program do tworzenia bazy danych o filmach zgromadzonych na płytach i taśmach CD/DVD/VCD/SVCD/VHS.

Użytkownik tworzy samodzielnie nowe wpisy, a w przypadku aktorów może skorzystać z gotowej listy. Informacje obejmują podstawowe dane. Zależnie od wskazanego nośnika rekord z danymi o filmie jest umieszczany w odpowiednim katalogu, aczkolwiek wskutek jakiegoś nieokreślonego błędu program zapisze dane na dysku dopiero wtedy, gdy podkatalog (CD, DVD) zostanie wcześniej utworzony przez użytkownika – inaczej wykazywany jest błąd. Same pliki są dokumentami tekstowymi o rozszerzeniu .flm.