Vietcong 2 Demo

Przeznaczone do rozgrywek w trybie wieloosobym demo drugiej odsłony popularnej gry akcji, która przenosi nas na tereny objęte konfliktem wietnamskim w latach 60-tych.