ViewpointKiller 1.1

Narzędzie do usuwania z systemu Windows programu reklamowego Viewpoint Media Player, który po instalacji na dysku wyświetla reklamy w okienkach pop-up, zajmuje pasmo internetowe i instaluje się wraz z komunikatorem AIM.

Najnowsza wersja zawiera drobne poprawki i usprawnienia.