Viralock 4.318

Program zabezpieczający komputer przeciw wirusom rozprzestrzeniającym się za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki jego obecności zainfekowane wiadomości nie opuszczą nigdy komputera i nie rozprzestrzenią się po całym świecie.

Zwykłe programy antywirusowe blokują dostęp do komputera tylko znanym przez siebie wirusom, a to narzędzie zapobiega również zagrożeniom nieznanym. Dla użytkowników poczty program jest całkowicie niewidoczny i nie przeszkadza w pracy.

Aby skorzystać z wersji próbnej należy wpisać odpowiedni klucz. Formularz dostępny jest tutaj.