Visual Envelopes 2.8b

Program pomaga zaprojektować wygląd kopert i odpowiednio je zadrukować