VMware Converter 3.0

Przekonwertuj fizyczne komputery na maszyny wirtualne. Ten intuicyjny program pozwala na dokładne skopiowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (łącznie z systemem operacyjnym) do wirtualnej maszyny. Kreator krok po kroku przeprowadzi całą operację, aby można było uruchomić taki "komputer" w jednym z narzędzi do wirtualizacji firmy VMware. Aplikacja konwertuje również maszyny wirtualne pomiędzy platformami VMware.

Program wymaga rejestracji na stronie producenta przed pobraniem pliku.