VNP KOMPRES 1.0

Program do kompresji zbiorów w formatach -.zip, *.cab, *.lha i *.bh. Można w prosty sposób kompresować pojedycze zbiory jak i tworzyć archiwa składające się z wielu zbiorów. Program dekompresuje formaty : *.zip, *.cab, *.lha, *.bh, *.ace, *.rar, *.jar, *.arj, *.gzip. Autor przy projektowaniu aplikacji kierował się zasadą maksymalnej prostoty obsługi.