VZM-1 1.31 pl

Program służy do przygotowania wniosku dla osób fizycznych ubiegających się o zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych zakupionych po dniu 1 maja 2004 r. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jak budowa czy remont.

W skład programu wchodzi:

1) VZM-1 (3) wniosek o zwrot wydatków

2) VZM-1/A (2) załącznik do wniosku VZM-1; wydatki nieodliczane w ramach ulg mieszkaniowych

3) VZM-1/B (2) załącznik do wniosku VZM-1; wydatki odliczane w ramach ulg mieszkaniowych

4) Zawiadomienie urzędu skarbowego małżonka oraz

1) Tekst ustawy o zwrocie VAT według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r.

2) Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

3) Wykaz materiałów budowlanych; Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa

4) Sposób posługiwania się wykazem materiałów budowlanych

5) Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów