Wake Up 1.0

Program służący, jako budzik. Aplikacja została napisana w języku Objective-C, która zapewnia kompatybilność z każdą wersją Mac OS Leopard.

Narzędzia, jakimi dysponujemy w programie, to możliwość ustawienia bardziej przyjaznego dźwięku budzika niż domyślny, która jak zapewniają twórcy jest bardzo irytujący, a także możliwość konfiguracji komputera tak, by uruchamiał się kilka minut przed planowanym alarmem. Aplikacja przydatna wszystkim użytkownikom, którzy mają problem z porannym wstawaniem.