War Times Demo

Wersja demonstracyjna interesującej strategii czasu rzeczywistego osadzonej w realiach II wojny światowej. Demo oferuje możliwość rozegrania dwóch misji w trybie singleplayer – w jednej z nich poprowadzimy do walki wojska niemieckie, a w drugiej amerykańskie. W demie dostępne są również dwie mapy dla trybu multiplayer – jedna dla dwóch graczy, druga dla czterech. Na obu mapach, w tym trybie, możemy jednak grać tylko jednostkami niemieckimi.