Warcraft 3 Patch v1.14

Łatka aktualizująca Warcrafta 3 do wersji 1.14. Patch poprawia szereg wykrytych w grze błędów oraz zmienia statystyki niektórych jednostek.