Warcraft 3: Reign of Chaos 1.06 PL

Łatka usuwa wszystkie wykryte do tej pory błędy. Wprowadza także szereg drobnych poprawek zmieniając właściwości niektórych jednostek, czy sposób rzucania części czarów.