Warcraft III: The Frozen Throne v1.16a English Patch

Najnowsza poprawka do rozszerzenia 'Warcraft 3: The Frozen Throne'. Łata wnosi sporo zmian kosmetycznych, głównie w wartościach liczbowych gry (zredukowane koszty many, zwiększone ilości hit points itp.).