Warlords Battlecry II 1.03

Usuwa szereg błędów wykrytych w grze oraz wprowadza kilkanaście drobnych zmian oraz nowych funkcji. Pełna lista poprawek została umieszczona w pliku readme, dołączonym do patcha.