Warsow Promo Trailer 0.4

Jest to zapowiedź nowej wersji strzelanki opartej na darmowym enginie Qfusion - zmodyfikowany silnik Quake 2. Rozgrywka polega głównie na unikaniu wrogiego ognia poprzez wykonywanie zmyślnych akrobacji. Nowa wersja wniesie bardzo dużo zmian w stosunku do poprzednich wersji. Zmieniono sporo plików dźwiękowych i zmodyfikowano silnik graficzny, przez co aplikacja pod względem oprawy stanie się bardziej znośna. Ponadto usuniętych zostanie naprawdę dużo błędów w aplikacji