wClock 3.0

Prosty, darmowy program pokazujący aktualną datę i godzinę na pasku systemowym. Dodatkowo umożliwia dostęp do kalendarza przy pomocy jednego przycisku. Format pokazywania daty i czasu oraz czcionka są możliwe do skonfigurowania.