Web Developer 1.1.4

Web Developer to narzędzie, w pewnym stopniu zbliżone do Firebuga. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi programami jest to, że - o ile Firebug skupia się na zawartości strony - o tyle Web Developer na jej interakcji z użytkownikiem, a w zasadzie interakcji strony z przeglądarką użytkownika. Opisywane narzędzie pozwala m.in. na dodawanie, modyfikowanie i edycję plików cookie umieszczanych na komputerach osób odwiedzających stronę oraz śledzenie wpływu tych zmian na działanie i wygląd strony. Tak samo jak w przypadku Firebuga, tutaj również wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym.

Wymagany Firefox: 1.0 – 2.0.0