Webroot Desktop Firewall 5.8

Program zabezpiecza komputer przed włamaniami z Internetu i sieci lokalnej i jednocześnie zmniejsza ryzyko padnięcia ofiarą przestępstw elektronicznych. W przeciwieństwie do rozwiązań domyślnie dołączanych do systemu Windows, Webroot Desktop Firewall posiada znacznie większą funkcjonalność i jest bardziej elastyczny. Program został przygotowany zarówno dla osób niezbyt radzących sobie z komputerami, jak i użytkowników zaawansowanych. Zapora monitoruje ruch internetowy, zamyka porty i przechodzi w stan niewidoczny dla potencjalnych przestępców a także zapobiega przedostawaniu się trojanów i zdalnemu uruchamianiu złośliwego kodu na komputerze.

Program wymaga rejestracji i jest bezpłatny.