Webserver Stress Test Tool 6.0

Służy do przeprowadzania testów obciążeniowych serwerów Web. Program symuluje jednoczesny dostęp wielu użytkowników (w wersji shareware ograniczono do 5 użytkowników) do serwera, co pozwala wykryć ewentualne problemy i wąskie gardła.