WebTrends Professional Suite 5.5

Analizator log-ów serwera Web rozszerzony o możliwości analizy obciążenia serwera Web oraz serwera proxy (śledzi trendy wykorzystania intranetu dając wgląd w produktywność użytkowników). Oferuje zintegrowaną funkcję Site Manager, która umożliwia wizualną reprezentację struktury serwisu Web oraz jego rozplanowanie. Program może również monitorować urządzenia IP.