Weryfikator 2.0.1.0

Weryfikator to program do weryfikacji numerów PESEL, REGON, NIP numerów kart płatniczych oraz numerów rachunków bankowych. W najnowszej wersji dodano możliwość weryfikacji numerów rachunków bankowych zgodnych ze standardem IBAN.

Weryfikator jest cały czas rozwijany, a obecnie producent pracuje nad:

Nowymi numerami do weryfikacji

Podręcznikiem użytkownika

Możliwością hurtowej weryfikacji danych