WF-Analizy PRESTIŻ 7.71.2

WF-Analizy dla Windows to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Aplikacja jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawie danych handlowych i finansowych firmy, umożliwiając tym samym przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu.

WF-Analizy posiada narzędzia, które pozwalają:

- przeanalizować ogólny poziom sprzedaży / zyskowności / rentowności sprzedaży towarów handlowych. Czy utrzymuje się na założonym poziomie, rośnie lub spada. Czy przy założonej marży utrzymywana jest założona rentowność sprzedaży;

- w przypadku zaobserwowania niekorzystnych zmian, po przegrupowaniu danych można znaleźć kategorię lub poszczególne pozycje asortymentowe, które są odpowiedzialne za dany wynik;

- porównać sprzedaż z analogicznym okresem lat poprzednich i przeanalizować sezonowość sprzedaży;

- określić moment, od którego rozpoczął się ten niekorzystny trend, być może spadek sprzedaży wiąże się z zmianą ceny sprzedaży (marży) lub innych czynników związanych z polityką sprzedaży;

- jeżeli zmiana nie wynika z sezonowości sprzedaży lub zmiany polityki sprzedaży, w wyniku kolejnych przegrupowań danych można na przykład przeanalizować osiągane wyniki przez poszczególnych handlowców lub sprzedaż w podziale na odbiorców;