WF-Gang 7.72.0

WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.

WF-GANG dla Windows dostępny jest w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ skalowalnych w zależności od wielkości firmy i jej potrzeb. Oto zarys funkcjonalności programu:

• Obsługa do 3 oddziałów (wariant BIZNES) lub dowolnej ilości firm (wariant BIURO, PRESTIŻ)

• Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej, a w szczególności:

– umowy o pracę, przeszeregowania

– zaświadczenia, świadectwa pracy

– miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

– zbiorcze i indywidualne listy płac

– deklaracje PIT (4R, 11, 40, 8AR)

– kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe

– deklaracje DEK-I/II

– meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06

– drukowanie przelewów wynagrodzeń

... i wiele innych

• Obsługa umów cywilno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych

• Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych

• Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie

• Zasiłki rodzinne (dodatki do zasiłków)

• Współpraca z programem Płatnik

• Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

• Eksport danych do programu PFRON – SOD

• Współpraca z systemami Homebanking

• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów – w tym generator oparty o warstwę graficzną w formacie WORD)

• Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu

• Pełna dowolność konstruowania algorytmów

• Możliwość definiowanie i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie

• Raporty graficzne w formacie WORD

• Tworzenie raportów w formacie WORD – dotyczy wersji PRESTIŻ

• Archiwum dokumentów zewnętrznych (scany, .doc, .xls, .pdf) – dotyczy wersji PRESTIŻ

• Rozszerzone, konfigurowalne logi systemowe – dotyczy wersji PRESTIŻ