Why Can't I Connect? 1.12.1

Why Can't I Connect? to niewielka, darmowa aplikacja, której zadaniem jest badanie, dlaczego wystąpił problem z połączeniem internetowym. W celu lepszej diagnozy tworzy kilka szybkich połączeń typu klient/serwer. Wszystkie zauważone błędy są podawane w raporcie, a w miarę możliwości - naprawiane.

Why Can't I Connect? obsługuje serwery Microsoft SQL, MySQL, FTP, SFTP, IMAP, POP3, SMTP, IRC, LDAP oraz Usenet. Niestety, nie posiada polskiego interfejsu. Z innych aplikacji sieciowych polecamy Lansweeper oraz NetBalancer.