Wiązar Jętkowy v.5.3

Wiązar Jętkowy to program służący do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych wiązarów jętkowych zgodnie z normą PN-B-03150:2000 z uwzględnieniem zmian Az1, Az2 i Az3 do tej normy. Konstrukcję więźby deklaruje się niezwykle szybko opisując jej układ poprzeczny i podłużny za pomocą kilku parametrów. Ustrój wiązara może mieć różne pochylenia połaci i różne poziomy oparcia na murłatach, a także dodatkowe podparcia kalenicy i jętki. Można także zdefiniować dodatkowy element łączący krokwie powyżej jętki.

Wiązar Jętkowy automatycznie generuje ciężar pokrycia dachu wg normy obciążeń stałych, a także obciążenie śniegiem i wiatrem wg aktualnych przedmiotowych norm PN, z uwzględnieniem zmian Az1 do norm śniegowej i wiatrowej. Dodatkowo aplikacja może uwzględnić ciężar ocieplenia dachu i obciążenie użytkowe jętki. Przy deklarowaniu obciążeń możliwa jest współpraca z modułem obciążeniowym programu Kalkulator Obciążeń Normowych.