Wildlife Park 3 Patch Digital Download 1.07

Wildlife Park 3 Patch 1.07 wprowadza kilka zmian. Ulepszono animacje zwierząt i obiektów. Poprawiono również stabilność gry.

Wildlife Park 3 to gra, w której zarządzamy ogrodem zoologicznym. W trakcie rozgrywki będziemy planowali i budowali nasze ZOO. Oczywiście do naszych zadań należy również zatrudnianie pracowników oraz opieka nad zwierzętami.