Wildlife Park 3 Patch 1.04

Wildlife Park 3 Patch 1.04 to poprawka gry menadżerskiej, w której zarządzamy ogrodem zoologicznym. W trakcie rozgrywki będziemy planowali i budowali nasze ZOO. Oczywiście do naszych zadań należy również zatrudnianie pracowników oraz opieka nad zwierzętami.

Wildlife Park 3 Patch 1.04 naprawia cały szereg błędów: poprawiono niektóre tekstury, rozwiązano problemy pojawiające się w 20 misji. Usprawniono SI weterynarzy. Zwiększono również stabilność gry.