Windows 2000/XP Password Recovery

Program umożliwia uzyskanie hasła użytkownika zalogowanego w systemie Windows. Wersja demonstracyjna umożliwia podgląd tylko pierwszej litery.