Windows ADK for Windows 8.1 Update 1.0

Windows ADK for Windows (czyli Windows Assessment and Deployment Kit) to kolekcja narzędzi i dokumentów ułatwiających dostosowywanie, ocenianie i wdrażanie systemów operacyjnych Windows na nowych komputerach i serwerach. W zależności od potrzeb firmy można użyć wszystkich lub tylko wybranych narzędzi i zasobów dostępnych w zestawie. Wśród dostępnych znajdują się: środowisko preinstalacji systemu Windows (Windows PE), narzędzia do wdrażania i dostosowywania obrazów systemu Windows, zestaw narzędzi wydajności systemu Windows (WPT) czy Windows Assessment Toolkit (zawiera narzędzia służące do wybierania i uruchamiania ocen na pojedynczym komputerze. Oceny to zadania symulujące aktywność użytkownika i sprawdzające stan komputera).

Windows ADK for Windows to także Usługi oceny systemu Windows - aplikacja do zdalnego zarządzania ustawieniami, komputerami, obrazami i ocenami w środowisku laboratoryjnym, w którym są zainstalowane. Tę aplikację można uruchomić na dowolnym komputerze mającym dostęp do serwera, na którym są uruchomione Usługi oceny systemu Windows.