Windows Vista Hardware Assessment 1.0

Program narzedziowy, który pozwala sprawdzić i przetestować zainstalowany sprzęt na komputerze lokalnym lub maszynach sieciowych, czy jest on zgodny ze specyfikacją Windows Vista.