Windows Worms Doors Cleaner 1.3

Niewielki programik przeznaczony dla Windows, umożliwiający zamknięcie usług i portów najczęściej wykorzystywanych przez sieciowe robaki i trojany do zaatakowania lokalnego komputera. WWDC w każdej chwili pozwala przywrócić wprowadzone zmiany, zawiera także odniesienia do odpowiednich biuletynów informacyjnych firmy Microsoft zawierających opis niebezpieczeństwa związanego z wykorzystywaniem danych portów i usług. Dzięki tej aplikacji można szybko zamknąć następujące porty i usługi:

- DCOM RPC (nasłuch na porcie 135)

- RPC Locator (port 445)

- NetBIOS (porty 137/138/139)

- UPNP (port 5000)

- Usługa komunikatora (wykorzystuje porty RPC/NetBIOS)