Wine 1.5.26

Wine to aplikacja umożliwiająca użytkownikom systemów Linux, Mac, BSD i Solaris uruchomienie programów dla Windowsa bez posiadania kopii systemu operacyjnego Microsoftu. Twórcą aplikacji jest Wine Project. W najnowszej wersji wprowadzono kilka poprawek. W wersji 1.3.37 usunięto niepotrzebne opcje dotyczące Direct3D. Usunięto cały szereg błędów oraz wprowadzono modyfikacje dotyczące sterowników audio.

Wine emuluje program odwołujący się do systemu operacyjnego (w domyśle - Windows). Biblioteki Wine "przechwytują" to żądanie i wykonują daną operację. Można w ten sposób uruchamiać programy dla systemów Microsoftu w Linuksie, FreeBSD, Uniksie czy Mac OS X. Zaletą narzędzia jest także to, że nie wymaga ono od użytkownika posiadania zainstalowanej na komputerze kopii Windows. W wypadku popularnych narzędzi do wirtualizacji, takich jak Parallels Desktop czy VMWare, ten wymóg musi być spełniony.

To wydanie wprowadza aż 49 ważnych poprawek i zmian.