WinPatrol Removal Program

WinPatrol Removal Program to aplikacja, która ma tylko jedno zadanie - całkowicie usunąć z systemu operacyjnego program WinPatrol wraz z wszystkimi jego powiązaniami. Usuwany jest więc program, a także jego wpisy w rejestrze, stworzone pliki i inne elementy.

WinPatrol Removal Program kończy w pełni swoje działanie dopiero po restarcie komputera, jednak nie jest on wymagany natychmiast po użyciu programu.