WizKey 1.5.0.6

WizKey to bardzo użyteczny dodatek do systemu, dzięki któremu możemy dodać klawisze skrótu do niestandardowych znaków. Przyda się to zwłaszcza osobom, które często używają ich w pisanych tekstach czy pracach. Mamy tu zarówno litery ze znakami diaktrycznymi - jak é, a, ö - a także symbole, np. ©, ?, € . Do każdego z nich przypisany został skrót klawiaturowy.

WizKey uruchamiamy wciskając Ctrl + \. Aby wstawić do tekstu poniższe znaki, należy używać następujących kombinacji, a następnie wcisnąć klawisz litery:

á, ć, é, ... Ctrl + ' (przykład: wciskamy Ctrl + ' , a następnie"a" i ukazuje nam się á)

ő, ű Ctrl + “ (Ctrl+Shift+')

a, ů Ctrl + 0

Pełen spis skrótów znajduje się na dole tej strony. Program dostępny jest w 30-dniowej wersji testowej.