WMMiniBattery 1.0 (Windows Mobile)

Dzięki tej aplikacji na ekranie telefonu z systemem Windows Mobile, u samej góry wyświetlony zostanie cienki, trzy pikselowy pasek, który pokazuje poziom zużycia baterii.