Words of Fortune 3.72

Gracz musi odgadnąć jakie słowo zostało wylosowane przez komputer. Poprzez typowanie liter znajdujących się w wyrazie, powoli dochodzi do rozwiązania. Aplikacja jest bardzo ciekawa, ponieważ można rozwinąć swój angielski słownik. Jednak możliwe jest również importowanie własnych wyrazów.