WordsGerman

Słownik zawierających 159 809 słów z języka niemieckiego. Program przeznaczony jest dla Pocket PC. Aby wyszukać słowo wystarczy zacząć wpisywać pierwsze litery tego wyrazu. Aplikacja może być przydatna dla tych, którzy mają problemy z pisaniem niemieckich słów. Wymagany jest darmowy Microsoft Visual Basic.